TULOKSET

DigiCenterNS on tuottanut seuraavat tulokset:

Pilotit

Opinnäytteet

 • Härkönen H. (2019) Jakelunhallintaprosessi ja sen haasteet – Kirjallisuuskatsaus. LuK-tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos.
 • Koponen J. (2020) Lääkevarastoautomaatin konenäön kehittäminen. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos.
 • Gustafsson A. (2020) Kohti järjestelmällistä identiteetin- ja pääsynhallintaa case Ponsse Oyj. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos.
 • Suhonen V. (2020) Ohjelmistorobotiikka ja älykäs prosessiautomaatio. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos.
 • Raitala J. (2020) Digitaalinen markkinointisuunnitelma – Case DigiCenterNS -hankkeelle. Pro gradu -tutkielma. Opinnäytetyö, Savonia Ammattikorkeakoulu.

 

Raportit/selvitykset

 • Rantala E, Martikainen J, Lakka T, Vanhatalo S, Heiskanen J, Väistö J, Leväsluoto J, Hassinen M, Eloranta A-M, Sigfrids A, Harjumaa M. (2020) Suomalaisten lasten ja nuorten ruokaympäristö ja toimenpide-ehdotukset sen kehittämiseen terveyttä edistäväksi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2020:19.
 • Arpola, T., Holopainen, A., Jäntti, M. (2020) Co-creation at the heart of human-centric data economy – Experiences and visions from Kuopio Living Lab. Hirvikoski T., Erkkilä L., Fred M., Helariutta A., Kurkela I., Pöyry-Lassila P., Saastamoinen K., Salmi A., Äyväri A. (Eds.)., Co-creating and Orchestrating Multistakeholder Innovation. In: Laurean julkaisusarja / Laurea Publications, Laurea-ammattikorkeakoulu. [Online] Available at: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020082719893

Tieteelliset artikkelit

 

Muu viestintä (paikallislehdet, e-lehdet, media)

 

Demot

 • Alexa Echo Show Demo 27.2.2019 klo 10-10.30, Kuopio, Mikrokatu
 • Alexa Echo Show Demo 13.11.2019 klo 10.15-11.00, Kuopio, Mikrokatu
 • Alexa Echo Show Demo 18.2.2020 klo 9.00-9.30, Kuopio, Mikrokatu
 • Alexa Echo Show Demo 28.10.2020 klo 10.00-10.30, online

Järjestetyt tilaisuudet/oma osasto tilaisuudessa

 • DigiCenterNS Kick off seminaari 26.4.2019, Technopolis, Kuopio
 • Tietojenkäsittelytieteen päivät 10-11.6.2019, Mediteknia Kuopio (DigiCenterNS oli osajärjestäjänä ja Jarmo Matilainen piti puheenvuoron digitalisaatiosta)
 • DigiCenterNS & Kuopio Living Lab -tapaaminen 13.8.2019, Technopolis, Kuopio
 • DigiCenterNS Stakeholder Workshop 22.8.2019 (vieraana DIHELP-konsultit, jotka ovat sparranneet DigiCenterNS:ää Digital Innovation Hubin toiminnan kehittämisessä), Kuopio
 • XR Tools & Digital Opportunities -seminaari 1.10.2019, Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio  (järjestetty yhteistyössä ESR TUPLA -hankkeen kanssa)
 • Nokia 5G -seminaari 27.11.2019, KPY Novapolis, Kuopio
 • DigitalMorning-seminaari 29.11.2019, (järjestetty yhteistyössä ESR TUPLA -hankkeen kanssa)
 • Avaimet digitalisaation mestariksi: From Zero to Hero 20.3.2020 (järjestetty virtuaaliseminaarina yhteistyössä ESR TUPLA -hankkeen kanssa)
 • Service Integration and Management (SIAM) -onlinekoulutus 15.5.2020
 • DigitalHack 18.5.-28.5.2020
 • Digitaalisuutta palvelutuotantoon -seminaari 2.10.2020, Online
 • XRHubSavo Meeting: ”XR liikkumisen, hyvinvoinnin ja harjoittelun tukena” 29.9.2020, Oheisharjoittelukeskus, Kuopio
 • Digitaalisuutta palvelutuotantoon -seminaari 2.10.2020 (DAIM-projekti oli tapahtuman pääjärjestäjä ja DigiCenterNS sekä DIH World -projekti (EU Horizon 2020) osajärjestäjiä
 • Neurochallenge ideakilpailu / hackathon 30.10.-1.11.2020, DigiCenterNS oli yksi tapahtuman osajärjestäjistä (osallistui tiimien mentorointiin)

Vierailut ja verkostoituminen alueellisissa/kansallisissa/kansainvälisissä tapahtumissa

 

Hankesparraus ja toiminnan kehittämisen neuvonta

 • Intelligent Mobility Solutions, kehittämishankehakemuksen sparraus, kevät 2019 (5 tapaamista)
 • Storymap, palvelukonseptin sparraus, kesä 2019 (1 tapaaminen)
 • Fomatec, I4MS (European Innovation for Manufacturing SMEs) hankesparraus, marraskuu 2019 (2 tapaamista)
 • Oheisharjoittelukeskus, kehittämishankehakemuksen sparraus, maalis-huhti 2020 (2 tapaamista)
 • Efecte, kehittämisavustuksen sparraus, huhtikuu 2020 (1 tapaaminen)
 • Vipuvaikutus Consulting, sparraus sisällönhallinnan kehittämiseksi raporttien hallintaan, toukokuu 2020 (1 tapaaminen)

Projektien muodostaminen

 • DIH World (EU Horizon IA, 106KEUR): DIH-World-hankkeen tavoitteena on kiihdyttää edistyneiden digitaalisten teknologioiden käyttöä eurooppalaisissa valmistavan teollisuuden PK-yrityksissä kaikilla toimialoilla ja tukea niitä rakentamaan pysyvää kilpailuetua ja saavuttamaan globaalit markkinat vahvistamallaalueellisten Digital Innovation Hubien kapasiteettia, erityisesti alueilla, joissa DIH:t ovat aliedustettuina.
 • Digitaalinen ja älykäs palvelutuotannonhallinta (ESR, 392KEUR): Digitaalinen ja älykäs palvelutuotannon hallinta (Digital and Intelligent Management of Service Operation, DAIM) -hankkeen tavoitteena on: tunnistaa uusia digitaalisia ja tekoälyyn pohjautuvia ratkaisuja, joilla parannetaan yritysten palvelutuotannon tuottavuutta ja skaalautuvuutta, lisätä työntekijöiden osaamista digitaalisista ja älykkäistä palvelutuotannon tekniikoista, prosesseista ja menetelmistä Pohjois-Savossa, tunnistaa ja kehittää digitalisaation avulla johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja, joilla tuetaan joustavampaa työtä ja parantaa Pohjois-Savon alueen työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien sopeutumista digitaaliseen murrokseen edistäen työhyvinvointia.

Digikoulu

 • DigiCenterNS:n Digikoulun tavoitteena on lisätä digiteknologiaosaamista Pohjois-Savossa. Digikoulu-kurssin tavoitteena on tarjota yleiskatsaus digitaalisesta murroksesta, ajankohtaisista digitaalisista trendeistä ja teknologioista, automaatiotyypeistä, digitaalisesta työstä, yleisesti käytetyistä pilvipalvelualustoista sekä esineiden internetistä (IoT). Kurssin jälkeen osallistujalla on paremmat valmiudet lähteä kehittämään organisaationsa digitalisaatiota ja hyödyntää digitaalisia työkaluja omassa päivittäisessä työssään. Digikoulu julkaistaan online-kurssina huhtikuussa 2021 Digikampuksen Moodlessa. Tutustu Digikoulun sisältöön podcast-muodossa (Esimerkkijakso: Esineiden internet ja Azure)