TULOKSET

DigiCenterNS on tuottanut seuraavat tulokset:

Pilotit

 • Savon Voima ja RPA: DigiCenterNS:n ja Savon Voiman välisen RPA-pilotin tavoitteena on automatisoida energiayrityksen asiakaspalveluprosesseja vähentämällä asiakaspalvelijoiden tekemää manuaalista työtä sähkönjakelun katkaisuilmoitusten kirjaamisessa. Pilotin puitteissa on järjestetty 5 prosessitapaamista ja 1 työpaja katkaisuilmoitusten digitalisoinnista. Savon Voimalle on pilotin aikana ollut tekemässä opinnäytettä TKT-opiskelija Ville Suhonen. Pilotti on päättynyt.
 • Metsätalous ja AI: DigiCenterNS osallistui muun konsortion kanssa hankintakilpailuun, jossa oli tavoitteena tuottaa ratkaisuja tekoälyn hyödyntämiseen metsätoimialalla kuten metsätalouden suunnitteluun, datan analysointiin sekä metsäalueilta saatavien puutavaralajien tarkempaan ennustamiseen. Konsortiomme pääsi ratkaisunsa kanssa toiselle kierrokselle. Pilotti on päättynyt.
 • Intelligent Mobility Solutions: DigiCenterNS auttoi IMS:n tiimiä mobiilisovellukseen pohjautuvan palvelukonseptin kehittämisessä ja tarjosi sparrausta EAKR-kehittämisavustuksen hakemiseen. DigiCenterNS oli IMS:n mukana esittelemässä palvelukonseptia rahoittajalle. Pilotti on päättynyt.
 • Kuopion kaupunki ja avoimen datan hyödyntäminen: DigiCenterNS on mukana edistämässä avoimen datan sekä datatalouden hyödyntämistä Kuopion kaupungin kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa on järjestetty tapaamisia, joissa on suunniteltu miten kaupungin sidosryhmiltä kerätään (haastattelututkimus) tarpeita avoimeen dataan liittyen. Pilotin puitteissa tullaan järjestämään seminaari Avoimesta datasta liiketoimintaa 23.1.2019 yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa. Pilotti on kesken.
 • NewIcon ja toimitusketjun älykäs seuranta: Pilotin tavoitteena on tutkia miten lääkepakkauksia voidaan laskea ja tunnistaa älykkäillä konenäkömenetelmillä. Ongelma on haasteellinen, koska lääkepakkaukset voivat tulla hihnalta monissa eri asennoissa ja päällekkäin. Pilottia varten pystytetään älykäs testiympäristö kameroineen. Pilotista syntyi tuloksena MVP sekä pro gradu tutkielma. Pilotti on päättynyt.
 • DeepCleanTech (DCT): Pilotin tavoitteena on löytää korrelaatiotekijöitä eri mikrobiologisten prosessien vaiheesta älykkäillä menetelmillä. Pilotti on päättynyt.
 • Fomatec ja älykäs tilausjärjestelmä: DigiCenterNS auttoi Fomateciä älykkään mobiilin tilausjärjestelmän vaatimusmäärittelyn tuottamisessa. Pilotin tavoitteena oli tuottaa vaatimusmäärittely ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä käyttäen Fomatecin Green Line palvelukonseptille. Fomatecin GL palvelukonseptin kehittäminen on yksi Lapin liiton koordinoimaa ELMO High Impact Action -hanketta (ELMO uutiskirje). Pilotin aikana DigiCenterNS on koostanut käyttäjätarpeita ja vaatimuksia Fomatec Oy:n Greenline Platformin digitaaliseen palveluratkaisun kehittämiseksi. Greenline -palvelukonseptilla on tarkoitus kannustaa metsäkoneyrityksiä käyttämään ekologisia tuotteita. Käyttäjätarpeiden pohjalta Fomatec Oy on edennyt hyvin sovelluksen kehityksessä IT-toimittaja Funlus Oy:n ja kiertotalouslaskelmia toimittavan Luonnonvarakeskuksen kanssa. Uuden Green Line -digisovelluksen avulla varmistetaan, että metsäkoneyrittäjillä on aina riittävä määrä tarvikkeita, kuten teräketjuja ja voiteluaineita, käytössä oikeaan aikaan. Näin vältetään hävikkiä, sekä optimoidaan myös yrittäjän ja työntekijöiden (motokuskien) ajankäyttö. Pilotti on kesken.

.

Opinnäytteet

 • Härkönen H. (2019) Jakelunhallintaprosessi ja sen haasteet – Kirjallisuuskatsaus. LuK-tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos.
 • Koponen J. (2020) Lääkevarastoautomaatin konenäön kehittäminen. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos.
 • Gustafsson A. (2020) Kohti järjestelmällistä identiteetin- ja pääsynhallintaa case Ponsse Oyj. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos.
 • Suhonen V. (2020) Ohjelmistorobotiikka ja älykäs prosessiautomaatio. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos.

 

Raportit/selvitykset

 • Rantala E, Martikainen J, Lakka T, Vanhatalo S, Heiskanen J, Väistö J, Leväsluoto J, Hassinen M, Eloranta A-M, Sigfrids A, Harjumaa M. (2020) Suomalaisten lasten ja nuorten ruokaympäristö ja toimenpide-ehdotukset sen kehittämiseen terveyttä edistäväksi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2020:19.
   

Tieteelliset artikkelit

 

Muu viestintä (paikallislehdet, e-lehdet, media)

 

Demot

 • Alexa Echo Show Demo 27.2.2019 klo 10-10.30, Kuopio, Mikrokatu
 • Alexa Echo Show Demo 13.11.2019 klo 10.15-11.00, Kuopio, Mikrokatu
 • Alexa Echo Show Demo 18.2.2020 klo 9.00-9.30, Kuopio, Mikrokatu

Järjestetyt tilaisuudet/oma osasto tilaisuudessa

 • DigiCenterNS Kick off seminaari 26.4.2019, Technopolis, Kuopio
 • Tietojenkäsittelytieteen päivät 10-11.6.2019, Mediteknia Kuopio (DigiCenterNS oli osajärjestäjänä ja Jarmo Matilainen piti puheenvuoron digitalisaatiosta)
 • DigiCenterNS & Kuopio Living Lab -tapaaminen 13.8.2019, Technopolis, Kuopio
 • DigiCenterNS Stakeholder Workshop 22.8.2019 (vieraana DIHELP-konsultit, jotka ovat sparranneet DigiCenterNS:ää Digital Innovation Hubin toiminnan kehittämisessä), Kuopio
 • XR Tools & Digital Opportunities -seminaari 1.10.2019, Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio  (järjestetty yhteistyössä ESR TUPLA -hankkeen kanssa)
 • Nokia 5G -seminaari 27.11.2019, KPY Novapolis, Kuopio
 • DigitalMorning-seminaari 29.11.2019, (järjestetty yhteistyössä ESR TUPLA -hankkeen kanssa)
 • Avaimet digitalisaation mestariksi: From Zero to Hero 20.3.2020 (järjestetty virtuaaliseminaarina yhteistyössä ESR TUPLA -hankkeen kanssa)
 • Service Integration and Management (SIAM) -onlinekoulutus 15.5.2020

Vierailut ja verkostoituminen alueellisissa/kansallisissa/kansainvälisissä tapahtumissa

 

Hankesparraus ja toiminnan kehittämisen neuvonta

 • Intelligent Mobility Solutions, kehittämishankehakemuksen sparraus, kevät 2019 (5 tapaamista)
 • Storymap, palvelukonseptin sparraus, kesä 2019 (1 tapaaminen)
 • Fomatec, I4MS (European Innovation for Manufacturing SMEs) hankesparraus, marraskuu 2019 (2 tapaamista)
 • Oheisharjoittelukeskus, kehittämishankehakemuksen sparraus, maalis-huhti 2020 (2 tapaamista)
 • Efecte, kehittämisavustuksen sparraus, huhtikuu 2020 (1 tapaaminen)
 • Vipuvaikutus Consulting, sparraus sisällönhallinnan kehittämiseksi raporttien hallintaan, toukokuu 2020 (1 tapaaminen)

Digikoulu

 • DigiCenterNS:n Digikoulun tavoitteena on lisätä digiteknologiaosaamista Pohjois-Savossa. Digikoulun aihealueina on mm. pilvialustat ja digitaaliset yhteistyöalustat (O365). Digikoulun tunnit soveltuvat itseopiskelumateriaaliksi korkeakouluihin sekä yrityksiin. Ensimmäinen oppitunti keskittyy tiedon varastointiin Amazon Web Services -pilvialustassa S3 Buckettien avulla: Digikoulu_1001_Amazon_S3_Bucket