Teknologian&osaamisen siirtopalvelut

Teknologian&osaamisen siirtopalveluiden tavoitteena on edistää digitalisaatiota tukevien teknologioiden ja teknologiaosaamisen levittämistä Pohjois-Savon alueella sekä lisätä yritysten verkottumista digitalisaation alueella. Näillä palveluilla vahvistetaan paikallista tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia. Teknologian&osaamisen siirtopalvelut sisältävät:

 • Työpajat ja seminaarit
 • Opinnäytteet ja projektityöt
 • Hackathonit
 • Teknologiademot
 • Teknologiatyöryhmät
 • Teknologiastandardeihin liittyvät informaatiotilaisuudet

T&K&I –palvelut

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluiden tavoitteena on tarjota tietoa uusien digitaalisten teknologioiden ominaisuuksista, mahdollisuuksista ja rajoitteista Pohjois-Savon alueen yrityksille. Lisäksi digikeskuksessa tunnistetaan ja rakennetaan digitaalisia innovaatioalustoja, joihin yritykset voivat pyytää pääsyä. T&K&I –palvelut sisältävät:

 • Tekniset selvitykset, feasibility studyt
 • Teknologiatestaus
 • Teknologialainaus
 • Digitaaliset innovaatioalustat

Rahoitus- ja hankesuunnittelupalvelut

Rahoitus- ja hankesuunnittelupalveluiden tavoitteena on lisätä Pohjois-Savon alueen teknologiarahoitusta (alueellinen, kansallinen, kansainvälinen) ohjaamalla, tukemalla ja verkottamalla yrityksiä digitalisaatiorahoituksen hankinnassa.

 • Hankeaihioiden rakentaminen ja verkottaminen
 • Innovaatiosetelien hakusparraus