XRHubSavo

XRHubSavo on Pohjois-Savossa toimiva verkosto (Special Interest Group, SIG), jonka tavoitteena on virtuaalitodellisuuden, lisätyn todellisuuden, sekä todellisia asioita virtuaalimaailmaan yhdistävän Mixed Reality -teknologioiden seuraaminen ja tietoisuuden lisääminen, alan osaajien ja toimijoiden verkottaminen sekä yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen näiden toimijoiden välillä.

Mikä ihmeen XR?

XR termi on lyhenne sanoista extra reality – laajennettu todellisuus. Se kokoaa yhden järkeenkäyvän termin alle sekä virtuaalitodellisuuden (VR), lisätyn todellisuuden (AR), että Mixed Reality (MR) -teknologiat, helpottaen tämän teknologiaperheen kokonaisuuden käsittämistä. Eroavaisuuksistaan huolimatta, kaikki nämä teknologiat ovat niputettavissa saman katon alle.

Virtuaalitodellisuus (VR), lisätty todellisuus (AR) ja Mixed Reality (MR sekoitettu todellisuus) ovat aloja, joiden merkitys on kasvanut ja tulee kasvamaan tulevaisuudessa entisestään. XR-teknologioita on siis syytä nostaa esille, jotta ihmiset nyt ja tulevaisuudessa ymmärtävät teknologioita paremmin ja osaavat tunnistaa niiden käytännön mahdollisuudet.

XRHubSavo on osa DigiCenter Northern Savo – Digital Innovation Hubin toimintaa.

XRHubSavon merkitys


Verkosto

Verkostot ovat nykypäivänä tärkeämpiä kuin koskaan. Verkostot jakavat tietoa, osaamista ja luovat yhteistyömahdollisuuksia.
XRHubSavon suurin merkitys sen jäsenelle tuleekin laajasta ja laadukkaasta verkostosta. Mukana ovat Savon parhaat ja innovatiivisimmat alan koulutusta tarjoavat tahot, sekä ratkaisuja tarjoavat yritykset. Järjestön tavoitteena on saattaa osaajat ja ratkaisuiden tarvitsijat yhteen ja tarjota puitteet kestävälle yhteistyölle.

Verkoston tavoitteena on myös seurata XR-teknologioita, sekä alaa ja kerätä tietoa uusista innovaatioista. Tämä kerätty tieto on kaikkien XRHubSavon jäsenien käytettävissä.

XRHubSavo järjestää myös alaan keskittyviä tapahtumia, sekä seminaareja.

XRHubSavon tarjoamat yhteistyömahdollisuudet

Mukana Hubin toiminnassa on sekä kouluja, että yrityksiä. Tämän takia yhteistyömahdollisuudet ovat hyvin laajat.
XRHubSavon kautta voit löytää opinnäytetyöprojekteja, sekä uusia akateemisia tutkimusaiheita. Tarjoamme myös apua ja ideoita uuden liiketoiminnan luomiseen, sekä uusien innovaatioiden kehittämiseen.

Verkoston kantaviin periaatteisiin kuuluu myös osaamisen jakaminen ja yhteistyö. Varsinkin opiskelijoille tämä avaa uusia kiinnostavia työpolkuja, uusia työpaikkoja, uusia metodeja koulutukseen ja opetukseen.

Tule mukaan XRHubSavon toimintaan!


Seminaarit ja muut tapahtumat

XRHubSavo järjestää seminaareja muutaman kerran vuodessa. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille VR/AR/MR-teknologioista kiinnostuneille. Seminaareissa tutustutaan XR-alan uusimpiin teknologioihin sekä sovellutuksiin. Seminaarit ovat erinomaisia tilaisuuksia verkottua alan toimijoiden kesken.

Järjestö pyrkii myös tarjoamaan mahdollisuuden tutustua teknologioihin käytännönläheisesti workshopien muodossa. Lisäksi workshop-malli on hyvä esimerkiksi uusien liikeideoiden hiontaan.

Toiminnan koordinointi

XRHubSavon toimintaa koordinoi ohjausryhmä, joka koostuu Savon alueen yritysten sekä oppilaitosten henkilöstöstä. Ohjausryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt ja tahot:

Organisaatio

XRHubSavo ohjausryhmä:

Savonia (Antti Kotimaa)
Hurja (Saku Määttä)
SimlabIT (Robert Taylor)
UEF (Marko Jäntti)
Sakky (Ari-Pekka Raudaskoski)
3DTalo (Pauli Rissanen)

Jäsenet (XRHubSavo toivottaa tervetulleeksi tilaisuuksiinsa kaikki XR:stä kiinnostuneet toimijat)

Tulevat tapahtumat:

– Päivitetään tähän

Menneet tapahtumat:

– XRHubSavo seminaari Sokos Hotel Puijonsarvessa 1.10.2019 klo 8:30-12. Lue lisää seminaarista: https://www.digicenterns.fi/tapahtuma/xr-tools-and-digital-opportunities/